Naši advokati koji se bave pitanjima stvarnog prava poznati su po izuzetnoj sposobnosti i ekspertizi u ovoj oblasti. Poznati smo kao tim koji primenjuje inovativne strukture i kreativna rešenja u sofisticiranim i izuzetno složenim transakcijama. Uz iskustvo u Srbiji i na Balkanu, uspešno zastupamo klijente u nekima od najznačajnijih i najkompleksnijih transakcija u regionu.

Klijente sa pravnog aspekta savetujemo u vezi sa pribavljanjem pojedinačnih objekata, i njihovim otuđenjem, portfolijima nekretnina, opterećenim nekretninama i vansudskim restrukturiranjem dugova, hipotekama i mezanin finansiranjem i restrukturiranjem, razvojem i izgradnjom, lizingom, joint venture projektima, fondovima za ulaganje u nekretnine i sporovima vezanim za nekretnine. Kao dobro povezan tim, a u saradnji sa advokatima iz drugih oblasti koji se bave poreskim pravom, pitanjima restrukturiranja/stečaja, kao i vođenjem sudskih postupaka, obezbeđujemo temeljnu obradu svih pitanja koja bi mogla da utiču na transakciju.

Naš tim za pravo nepokretnosti specijalizovan je za pružanje savetodavnih usluga i podrške klijentima u vezi sa:

  • pribavljanjem i otuđenjem nepokretnosti i finansiranjem tih transakcija,
  • restrukturiranjem i finansiranjem,
  • lizingom,
  • korišćenjem zemljišta, izgradnjom i razvojem,
  • transakcijama u vezi sa uslužnim delatnostima, ugostiteljstvom i igrama na sreću.