Advokatska kancelarija Gecić Law nudi ceo spektar usluga vezanih za radno pravo, s fokusom na politike i procedure u vezi sa radom, ugovore o radu i sporazumni raskid, usaglašavanje sa lokalnim i međunarodnim propisima o radu, Zakonom o radu i međunarodnim sporazumima. Uspesi našeg tima garantuju najviši standard u upravljanju i zastupanju u vezi sa radom.

Našim klijentima pomažemo da razviju i sprovedu politiku i procedure vezane za rad kako bi se maksimalno iskoristila vrednost njihovog kadrovskog kapitala. Iskustvo našeg tima obuhvata izradu ugovora o radu, internih akata u vezi sa radom, ugovora o pravima i obavezama direktora, dokumentacije vezane za raskid radnog odnosa i ugovora o zabrani konkurencije. U slučaju kršenja bilo kog od napred navedenih sporazuma, advokatska kancelarija Gecić pruža usluge zastupanja klijenata koji se suočavaju sa sindikalnim akcijama, kolektivnim pregovorima i raskidom radnog odnosa. Konačno, naš tim kombinuje ostvaren odnos sa relevantnim državnim organima sa temeljnim pravnim znanjima i pristupom orijentisanim na ostvarivanje ciljeva, kako bi se svakom klijentu ponudila produktivna rešenja.

Naš tim za radno pravo specijalizovan je za pružanje saveta i podrške klijentima u vezi sa sledećim pitanjima:

  • kolektivno pregovaranje,
  • priprema internih akata u vezi sa radom,
  • priprema ugovora o radu,
  • priprema ugovora o pravima i obavezama direktora,
  • pitanja vezana za raskid radnog odnosa,
  • prekogranični aspekti ljudskih resursa,
  • imigracija,
  • sindikalno udruživanje.