Sve veća složenost i nestabilnost na svetskom tržištu, kao i neizbežna integracija regionalnih tržišta, dovela je čak i nekada vodeće kompanija u Srbiji i regionu u značajne finansijske poteškoće.  Usled toga, vlade u regionu, kao i privatne kompanije suočavaju se sa novim izazovima usled povećane konkurencije i tržišne dinamike koja se ubrzano menja.  Kroz kombinaciju ekspertize našeg tima za reorganizaciju i stečaj, velikog znanja u ovoj oblasti i konsultanata koji su specijalizovani za ovaj sektor, možemo ponuditi rešenja po meri za svakog klijenta.

Naši advokati za reorganizaciju i stečaj usmereni su na pružanje inovativnih rešenja za sve probleme naših klijenata, u skladu sa srpskim Zakonom o stečaju.  Kombinujemo širinu pravne prakse naše kancelarije i stručnost u ovoj oblasti kako bismo pomogli klijentima čije su se kompanije našle u teškoćama.  Advokatska kancelarija Gecić Law savetuje i zastupa dužničke kompanije i njihove odbore, banke, zajmodavce i poverioce, kao i licencirane stečajne upravnike.  Naši klijenti mogu očekivati detaljnu analizu rizika, vanserijsku sposobnost upravljanja projektima i pragmatične savete.

Naš tim za reorganizaciju i stečaj specijalizovan je za pružanje savetodavnih usluga i podrške klijentima u sledećim oblastima:

  • formalni postupci stečaja,
  • planovi reorganizacije,
  • reprogramiranje dugova,
  • vansudsko poravnanje,
  • krizni menadžment i korporativni planovi u slučaju nužde,
  • sprovođenje reorganizacije, uključujući otuđenje imovine i sudske postupke,
  • sporovi povodom stečaja.