Naš multidisciplinarni tim koji čine iskusni advokati i stručnjaci iz brojnih oblasti pruža vrhunske pravne usluge u oblasti privrednog kriminala. Učestvujemo u kompleksnim istragama, krivičnim postupcima i drugim radnjama u predmetima koji obuhvataju više jurisdikcija, kao i pred međunarodnim organizacijama, savetujući i zastupajući kompanije, organizacije i pojedince. Naš tim pruža podršku klijentima u dinamičnom regulatornom okruženju regiona, na raskrsnici EU i pristupnih jurisdikcija. Naši stručnjaci za privredni kriminal i istrage pružaju inovativna, pragmatična i sveobuhvatna rešenja, uzimajući u obzir pravne i reputacione aspekte predmeta. Gecić Law rutinski učestvuje u zapaženim predmetima koji se tiču pranja novca, korupcije, prevara i drugih pitanja iz ove oblasti. Rad na ovim predmetima podržavaju vrhunski istražni timovi koji pružaju tačne informacije i doprinose ostvarenju pozitivnih ishoda. Pružamo i usluge preventivnog savetovanja preduzeća o poštovanju pravnih okvira i krivičnih zakona regiona i EU.

Naš tim za privredni kriminal specijalizovan je za pružanje saveta i podrške klijentima u sledećim oblastima:

• Međunarodne i multijurisdikcijske istrage

• Krivični postupci

• Finansijske prevare

• Interne i regulatorne istrage

• Pranje novca

• Rizici korporativnog kriminala

• Korporativni programi usklađenosti