Sveobuhvatna regulatorna reforma u cilju harmonizacije domaćeg prava sa svetskim i evropskim standardima postavila je niz izazova vezanih za poslovanje, javne institucije i druge organizacije u regionu. Pojava ovog novog složenog sistema odnosa između lokalnog i EU zakonodavstva stvorila je potrebu za novim pravnim rešenjima za koja je potrebno detaljno i stručno poznavanje oba pravna sistema kako bi se svakom učesniku omogućila fer tržišna utakmica na regionalnom tržištu.

Kombinovanjem istinskog međunarodnog iskustva našeg tima sa ključnim potrebama naših klijenata, advokatska kancelarija Gecić pruža konkretna rešenja dajući vrhunske savete o smanjenju regulatorne izloženosti i prevazilaženju administrativnih prepreka. Razumevajući da čak i sitne promene u zakonodavstvu mogu izazvati značajne posledice u praksi, naš tim je uvek u toku sa svim regulatornim izmenama u regionalnom i međunarodnom okruženju kako bi omogućio našim klijentima da uvek budu korak ispred svih.

Naši advokati su specijalizovani za pružanje savetodavnih usluga i podrške klijentima u vezi sa:

  • usaglašavanjem poslovanja sa složenim pravilima i propisima,
  • nacionalnim i EU postupcima,
  • izvršenjima,
  • zastupanjem pred institucijama EU
  • podnošenjem zahteva i dobijanjem dozvola i licenci za poslovanje u sektorima u kojima je to zakonom propisano (vazduhoplovstvo, telekomunikacije, farmacija, energetika…),
  • svim aspektima međunarodne trgovine,
  • pitanjima iz oblasti radnog prava.