Gecić Law ima jednu od najrazvijenijih imigracionih praksi u regionu. Naša imigraciona praksa savetuje globalne i domaće kompanije kao i poslovne ljude o svim aspektima imigracije i usklađenosti poslovanja sa srpskim (i regionalnim) imigracionim propisima.

Osmišljavamo, realizujemo i upravljamo globalnim projektima mobilnosti i to tako što savetujemo u vezi pravnih i administrativnih pitanja,  počev od vođenja svakodnevnih imigracionih procedura, pa do uspešnog rešavanja sofisticiranih migracionih pitanja koja se javljaju u velikim korporativnim transakcijama ili reorganizacijama. Sa advokatima za imigraciju i mobilnost iz glavnih regionalnih poslovnih centara, savetujemo klijente o imigracionim pitanjima i podnosimo zahteve za vizu u ime velikih kompanija.

Usredsređujući se na propise o imigraciji, uključujući dobijanje viza, radnih dozvola i međunarodnu mobilnost, naši advokati pružaju sledeće usluge:

  • Pristup integrisanom imigracionom advokatskom timu
  • Rešenja prilagođena klijentu kreirana od strane iskusnih profesionalaca za imigraciju
  • Iskustvo u ključnim aspektima vezano za imigraciju, kao što su poreska pitanja, usklađenost, due diligence i radnopravni propisi na svim relevantnim lokacijama
  • Know-how za vize širom sveta
  • Sprovođenje i poštovanje imigracionih propisa, uključujući zahteve za poslovne vize, državljanstvo i stalni boravak, kao i zaštita od deportacije.

Današnji globalni poslovni modeli uključuju prekogranična putovanja za zaposlene i rukovodioce, a kompanije su podložne složenoj mreži imigracionih propisa. Multidisciplinarni Gecić Law tim kombinuje kreativnost i poslovni pragmatizam kako bi pronašao rešenja za izazove imigracije i međunarodne mobilnosti. Pomažemo u podnošenju molbi za dobijanje radnih viza za Srbiju i ostale države u regionu, savetujemo o usaglašenosti poslovanja poslodavaca, pružamo podršku u spajanjima i preuzimanjima, pribavljanju inostranih viza i radnih dozvola, kao i međunarodnim transferima zaposlenih koristeći efikasno upravljanje resursima, kontinuirano unapređenje procesa i najnoviju dostupnu tehnologiju. Da bismo pružili najbolje iskustvo našim klijentima, naši najiskusniji timovi rade zajedno, rešavajući i najizazovnije slučajeve.