Akumulacija bogatstva je globalni trend koji se nastavlja, a većina najbogatijih pojedinaca i porodica (na osnovu Capgeminijeve definicije kao bogati pojedinac se smatra pojedinac sa 1 milion američkih dolara sredstava raspoloživih za ulaganje) i njihova imovina nalaze se u Severnoj Americi, regiji Azija-Pacifik i Evropi. Do kraja prošle godine globalno bogatstvo je poraslo po do sada neviđenoj stopi od 9,8%, što je daleko iznad prosečne godišnje stope od +6,6% zabeležene od početka veka. Istraživači očekuju da će u bliskoj budućnosti globalno bogatstvo zabiležiti kumulativni rast od 36%, i da će zemlje sa srednjom vrednošću BDP (Bruto društveni proizvod) najviše uticati na povećanje globalnog bogatstva. Prognoza je da će broj milionera u narednih pet godina premašiti 87 miliona pojedinaca.

Naš tim za upravljanje ličnom i porodičnom imovinom, njihova ulaganja i očuvanje bogatstva fokusiran je na sveobuhvatno savetovanje i realizaciju svih njihovih privatnih i poslovnih planova. Našim multidisciplinarnim pristupom, bogatim iskustvom i uslugom prilagođenom potrebama ove vrste klijenata iz različitih delova sveta, rešavamo i najveće izazove na regionalnom tržištu koje se stalno menja. Blisko sarađujemo sa našim klijentima kako bismo iznašli najpovoljnije prilike za njihova ulaganja i  najoptimalnija poreska rešenja. Usmeravamo naše klijente prilikom donošenja odluka, pružajući novu perspektivu i brinući o njihovoj privatnosti i bezbednosti.

U zavisnosti od vrste zahteva klijenata, naš tim specijalizovan je za pružanje saveta i podrške klijentima širom sveta u pogledu:

 • Regulatorne usaglašenosti
 • Sticanja državljanstva kroz ulaganje
 • Planiranja, prenosa svojine i ostalih imovinskih pitanja pojedinaca i njihove porodice
 • Osnivanja fondova i fondacija
 • Upravljanja investicijama i imovinom pojedinaca i njihovih porodica
 • Upravljanje porodičnim biznisom
 • Poreskog planiranja i poreske optimizacije
 • Imigracionog prava
 • Rizika medijske izloženosti
 • Rešavanja sporova, istraga i izvršenja
 • Nekretnina
 • Radnog prava
 • Bezbednosti
 • Filantropije