Gecic Law ima za cilj da se pozicionira kao vodeća regionalna kancelarija u oblasti medijskog prava i zaštite intelektualne svojine, budući da se navedena oblast kontinuirano razvija usled napretka tehnologije. Naša praksa u oblasti prava intelektualne svojine i medijskog prava postavlja zlatni standard na regionalnom, a i globalnom, tržištu koje je tehnološki razvijeno, fokusirano na brendove i usmereno na društvene mreže.

Uticaj navedenih promena u medijima i industriji zabave dovele su do promene uloga koje su autorsko pravo, žigovi i neispravno reklamiranje imali na gotovo svaki aspekt prava i poslovanja. Budući da većina poslovanja počinje da, kao integralni deo imovine privrednih društava, generiše materijale koji su zaštićeni autorskim pravima, značaj prava intelektualne svojine veoma brzo raste i postaje temelj razvoja i rasta poslovanja.

U svetlu gore navedenog, naš tim za pravo intelektualne svojine i medije fokusiran je na savetovanje klijenata u širem spektru industrija u pogledu prava intelektualne svojine, kao i na pronalaženje novih rešenja koji se odnose na stvaranje, sinhronizaciju i sekundarno korišćenje prava intelektualne svojine.

Naši advokati specijalizovani su za pružanje saveta i podrške klijentima u oblastima:

  • Žigova i dizajna
  • Autorskih prava
  • Zaštite prava intelektualne svojine
  • Nelojalne konkurencija i poslovne tajne
  • Medija, reklamiranja i medijsko pravo
  • Pitanja zloupotrebe prava intelektualne svojine
  • Sporova povodom zaštite prava intelektualne svojine
  • Zaštita pronalazaka i know-how